Conducerea  companiei ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.  Botosani a  stabilit   si  a asigurat  resursele  necesare  transpunerii   in  practica  a  politicii   si  realizarii   obiectivelor  stabilite  in  Strategia de dezvoltare  a  acesteia pe  termen  scurt  si  mediu.
Aceste  resurse  cuprind:

 • personal  calificat   pentru conducerea  proceselor   si desfasurarea  activitatilor  in  societate;
 • mediul de  munca,  conditii de securitate si sanatate  adecvate  pentru  natura  activitatilor  desfasurate;
 • infrastructura, echipamentele,  marimile, utilajele, aparatele necesare  desfasurarii  proceselor  si  respectarii  conditiilor  de  mediu   si securitate   si  sanatate   in  munca.

Infrastructura  necesara  realizarii  conformitatii  cu  cerintele  produsului /  serviciului   in  ELECTROCONSTRUCTIA  ELCO S.A. Botosani  este  formata  din:

 • cladire, spatiul de  lucru  si utilitatile asociate;
 • cladiri  si  dotari   pentru   intretinere   si  reparatii;
 • echipamente  pentru  productie  si  desfasurarea  proceselor;
 • sisteme de comunicatii  si  informatica;
 • mijloace de  transport;
 • echipamente de  ridicat;
 • aparate de  masurare;
 • echipamente  de  protectie si de  lucru;
 • instalatii  pentru asigurare  utilitati: apa, energie  electrica,  combustibil.

Toate elementele  de  infrastructura  si  in  special  echipamentele  si  instalatiile  sunt supuse  la  operatii de  mentenanta  planificata  pentru a  le asigura   buna functionare.

Personalul  calificat  din  cadrul  organizatiei  a  urmat  cursuri  de  specialitate,  organizate de  organisme  acreditate, incheiate cu  examene,  testari  si verificari  in  urma carora  au  obtinut  autorizatii   in  vederea   practicarii  activitatii  pentru  care  este  angajat.

Organizatia  a  obtinut  si  reactualizat  ori de  cate  ori  a  fost  necesar   conform  legislatiei  autorizatiile  in  scopul  functionarii  acesteia   intr-un  cadru  legal:

 • Autorizatia  de  functionare   nr. 373/09.01.2014.
 • Autorizatia  de  mediu  nr. 131/28.10.2013